Wetenschappelijke publicaties

Wits, E, Van der Giesen E, Stoele M (2009) Evaluatie van Veldregie in Amsterdam,Verloop, meerwaarde en verbeterpunten van de gemeentelijke regie op integrale persoonsgerichte zorg voor kwetsbare burgers. Rotterdam: IVO

 

Stoele, M, Verhoeven N (2009) De SCVJ- ondersteuningsmodule: beschrijving, implementatie en evaluatie, Professionalisering van het hulpaanbod van Stichting Coke Van Jou en samenwerkende partners. Amsterdam: SCVJ

 

Poel, A. van der, Rodenburg, G., Dijkstra, M. Stoele, M. and Mheen, D.
van de (2008) Trends, motivations and settings of recreational cocaine
use by adolescents and young adults in the Netherlands. International
Journal of Drug Policy.

 

Poel A van der, M. van Keulen, M.  Stoele en Mheen, D. (2008) Middelengebruik door jongeren tijdens het uitgaan, ‘Pick and mix’ als hedendaagse manier van drugsgebruik. In: Verslaving, tijdschrift over verslavingsproblematiek, 2008: 4-4: pg 3-13.

 

Stoele, M, E van Vliet, A van der Poel (2007) Samen staan we sterk, Professionele ondersteuning van mantelzorgers van verslaafden. Rotterdam: IVO

 

Stoele MTM (2007) Helers over de markt van gestolen goederen, In: Van de Mheen D. En Gruter P. (red) Helingpraktijken onder de loep; impressies van helingcircuits in Nederland. Rotterdam, Den Haag/ IVO/ Ateno/ WODC.

 

Stoele M, D van de Mheen (2006) Alcoholpreventie: inventarisatie van de mogelijkheden voor interventies in Rotterdam en omstreken. Rotterdam: IVO.

 

Poel, A van der, MTM Stoele, H van de Mheen (2005). Patterns of use and consequences of XTC and other club drugs in Rotterdam. Results of a 2-year study. Rotterdam: IVO.

 

Stoele MTM, B van ’t Klooster, A van der Poel (2005) Quick Scan verslavingsproblematiek regio Den Bosch. Aard en omvang van verslavingsproblematiek en knelpunten in de zorgverlening in de regio Den Bosch. Sint Oedenrode: Novadic-Kentron / Rotterdam: IVO.

 

Barendregt C, M Stoele, A van der Poel (2005) Locatie van dag- en nachtopvang in Heerlen; bereikbaarheid & beheersbaarheid. Rotterdam: IVO.

 

Stoele MTM, HAM Jansen (2004) Langdurig gebruik van slaap en kalmeringsmiddelen door ouderen. IVO Bulletin; (7)5. P5-8

 

Stoele MTM, HJ Luijendijk, H Tiemeijer, J Heeringa, HAM Jansen (2004) Langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen door ouderen. Een kwantitatieve longitudinale analyse en een kwalitatieve survey onder gebruikers en voorschrijvende huisartsen in Rotterdam en omgeving. IVO reeks 32, Rotterdam.

 

Stoele MTM, C Rademaker, AM Coumans, RA Knibbe (2004) Quick Scan, behoefte van daklozen en druggebruikers en aansluiting van voorzieningen in Heerlen. Rotterdam: IVO

 

Stoele MTM, J Verdurmen, N Maalsté (2004) Edam-Volendam ontnuchtert. Een kwalitatief onderzoek naar uitgaansleven en middelengebruik in Edam-Volendam. IVO-reeks 31. Rotterdam-Utrecht: IVO, Trimbos-instituut.

 

Stoele M (2003) De eerste Rotterdamse dak- en thuislozenmonitor. IVO-bulletin (nr 2) 6: 2-5. Jansen, H, R Kolk, J Maaskant en M Stoele (2002) Dak- en thuislozenmonitor 2001-2002. Rotterdam: SoZaWe.

 

Leeuwen, M van, C Oudijk en M Stoele (2000) Jonge moeders in Rotterdam, in beeld en cijfers. Rotterdam: COS.

 

Rijpma, SG, MTM Stoele C Roques (2000) Monitor Delfshaven Schoon, nul-meting najaar 2000. Rotterdam: COS.

 


https://www.fitamin.net