Ode aan de dakloze oude man

 

Proloog –

Wie – zei de gek – doet er nooit iets doms?

 

I

Ik vertel mensen dat ik graag werk met mensen die ‘anders’ zijn en dat ik dat het liefst doe via schrijven of het maken van muziek. Soms vinden mensen mij daarom een wat vreemd, bozig, onbereikbaar en hyperactief vrouwtje. Een beetje gek ook. Of: grenzeloos. In feite gaat mijn werk over het maken van verbinding met een andere kant. Je weet wel yin van yang.

 

Intermezzo

Rumi zei: ‘Elke seconde vernieuwt de wereld. We zien slechts de schijn die hetzelfde blijft en missen daardoor de vernieuwing.’

 

En Elbert Hubbard zei: ‘Ieder mens is elke dag minstens 5 minuten lang een dwaas. Wijsheid bestaat eruit die grens niet te overschrijden.’

 

II

Het is goed om te weten dat er in ieder mens een gek schuilt. Een grenzeloos persoon. Begrip opbrengen betekent niet dat je iets goedkeurt of dat je zelf zo wordt.

Vannacht droomde ik over verbranding. Telkens stapte ik weer bewust in het vuur. Ik wilde zo graag transformeren.

 

Epiloog

Vernieuw jezelf, vernieuw de wereld.

Stil zijn zegt zo veel. Maar de verbinding nog meer. Laten we het contact herstellen. Ook met de gek en de dakloze oude man.

 

— Madelon —

 

Foto: Jaap van den Beukel